OBSAH A OBVOD OBRAZCE

Strana A: cm

Strana B: cm


OBSAH: 0 cm²

OBVOD: 0 cm


S = a*a
o = 4*a